Skip to main content

Política

Santa Coloma celebra el ple de setembre aquesta tarda (18h)

  • Xavi Chica

Aquesta tarda a partir de les 18h se celebra una sessió ordinària del ple municipal, de nou de forma telemàtica. Dins de l'ordre del dia destaca la presa de possessió del nou regidor dels socialistes, Manuel Arrébola, qui ocuparà la vacant que hi ha arrel de la mort de Pedro Cano. També destaca el punt 5, amb la proposta de les operacions d'endeutament a llarg termini per import de 20,5 milions d'euros. 

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de les actes número 8/2021 i 9/2021, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 26 de juny i 26 de juliol de 2021, respectivament.

2. Presa de possessió del Sr. Manuel Arrébola Bernabé com a regidor del grup municipal Partit Socialista de Catalunya.

3. Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

4. Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2020.

5. Proposta d'aprovació de les operacions d’endeutament a llarg termini derivades de la modificació de crèdit aprovada en el Ple del mes de juny de 2021 per import de 20.597.748,49 euros.

6. Proposta d'acord sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament en la Diputació de Barcelona.

7. Proposta d'acord de l'ampliació de les delegacions a l'ORTG.

8. Proposta d'acord de l'adhesió i integració de l'Ajuntament en el Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella.

MOCIONS. Hores d'ara hi ha presentades 7 mocions (alguna d'elles podria modificar-se o decaure al llarg del dia). 

PRECS I PREGUNTES