Skip to main content

Cultura

L’escola Lluís Millet guanya el Premi Ensenyament

  • Toni Salvador

L'Institut Escola Lluís Millet ha guanyat el Premi Ensenyament 2022. Organitzat pel Cercle d'Economia, l'entitat ha guardonat al centre colomenc en la modalitat infantil-primària, tot reconeixent "la seva capacitat de millora i transformació". El jurat ha destacat el procés de canvi radical dut a terme per l'equip directiu i docent els últims vuit anys, incorporant famílies al centre i retornant l'alumne al centre del projecte educatiu.

Juanjo Coca, director de l'IE Lluís Millet, explica a El mirall.net que el premi és un "gran reconeixement al claustre", el qual "ha invertit moltes hores per planificar i formar-se" per tal de procurar la millor educació als autèntics protagonistes del centre, els i les alumnes. "Fa anys teníem un gran nombre d'estudiants desmotivats i els resultats acadèmics eren baixos" declara Coca. Així doncs, el curs 2013-14 el centre va encetar un nou projecte educatiu "per passar d'un centre tradicional a un de competencial basat en l'acompanyament especialitzat i l'educació emocional".

"En tres cursos, el projecte ja estava consolidat", assenyala Coca, i afegeix que enguany hi ha una enorme millora. "Els alumnes es noten molt més motivats i amb més ganes d'aprendre, ja que no es troben reclosos durant hores a una aula. Ara poden utilitzar tots els espais del centre i decidir on se senten més a gust, el qual ha reduït substancialment els conflictes", explica el director. Pel que fa als resultats, apunta que "ha augmentat molt el nivell de matemàtiques, d'anglès i de comprensió catalana i castellana, i a hores d'ara estem treballant per millorar-ne l’expressió”.

El Premi Ensenyament, doncs, és un gran estímul per un procés de transformació que, segons l'equip directiu del Lluís Millet, "no s'acaba". "De cara al futur, el nostre repte és evolucionar la secundària cap a una ESO competencial adaptada als adolescents, la qual continuï la línia d'infantil i primària", detalla el seu director.

L'any passat, l'institut-escola va ser finalista en l'entrega de premis, i aquest han arribat fins al més alt. El Cercle d'Economia atorga els Premis Ensenyament en tres categories: infantil-primària, secundària-batxillerat i formació professional. Segons Jaume Guardiola, president de l'entitat, el seu objectiu és donar visibilitat els centres "amb els models educatius més competitius i, alhora, més inclusius i justos".

Fotografia: Juanjo Coca, director de l'IE Lluís Millet, sosté el premi acompanyat de Josep González i Cambray, conseller d'Educació (Cercle d'Economia).