Skip to main content

Actualitat

La Ciba i la Salzereda, exemples del nou pla de sostenibilitat

  • Xavi López

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat de manera oficial el Protocol de Sostenibilitat per a Projectes i Obres Públiques, una iniciativa que busca abordar de manera efectiva la crisi climàtica.

Exemples concrets d'espais creats seguint aquest protocol ja es poden trobar a Santa Coloma, com l'edifici de La Ciba i el passeig de la Salzereda. El primer ha experimentat una rehabilitació integral amb un enfocament sostenible, destacant per la reutilització de materials locals i la generació d'energia mitjançant una pèrgola fotovoltaica, aconseguint una reducció significativa del consum energètic i les emissions. Pel seu costat, el passeig de la Salzereda, dissenyat com a eix verd per a Bicivia, destaca per mitigar l'efecte illa de calor amb l'augment de l'efecte albedo i la gestió eficient de l'aigua.

Missions i objectius dels protocols

Amb la missió principal de reduir el consum energètic i les emissions amb efecte hivernacle, reutilitzar i respectar el cicle natural de l’aigua, així com promoure la biodiversitat, la salut i el confort, aquest protocol estableix 19 criteris que han de ser complerts en tots els projectes i obres per contribuir a assolir els objectius europeus per al 2050.

Els objectius claus del protocol inclouen la reducció de la demanda i el consum energètics, la disminució de les emissions de CO2, la promoció d'energies renovables, la reducció de la demanda hídrica, la reutilització de l'aigua i el foment de la biodiversitat. A més, el protocol impulsa l'economia circular, millora la salut dels ciutadans amb espais verds accessibles, redueix l'efecte illa de calor i promou la mobilitat sostenible.