Skip to main content

Actualitat

La població de Santa Coloma arriba als 122.938 habitants

  • Marina Tovar

La població de Santa Coloma ha crescut per segon any consecutiu fins a arribar als 122.938 habitants. Tant en el 2023 com en el 2022, s'han afegit més de 2.000 persones al padró municipal. Després de l'impacte que va tenir la pandèmia, on es van perdre al voltant de 2.348 colomencs, la ciutat ha anat recuperant la població, primer superant la barrera dels 120.000 habitants i després arribant a les xifres que hi havia al 2019. Les dades del 2023 també indiquen que s'ha recuperat el saldo de població vegetativa positiva, amb més naixements que defuncions. 

Aquesta bona noticia, però, es deu a la disminució de les morts, ja que els naixements a Santa Coloma segueixen en descens des de fa una dècada. Durant l'any passat només van néixer 835 nadons, la xifra més baixa dels últims dotze anys. El creixement absolut de la població està provocat, en gran part, per la immigració de fora del país. Dels  2.363 nous habitants a la ciutat, 1.652 són de fora d'Espanya. 

Actualment, un 24,11% dels colomencs són estrangers. Aquest percentatge, però, es reparteix de forma desigual pels diferents barris de la ciutat. A Fondo, la xifra augmenta fins al 45,70% de la població. És a dir, un 25% de les persones d'origen estranger viuen a aquest barri. Segueixen el Raval, amb un 30,84% i Santa Rosa, amb un 30,58%. Can Calvet, Serra de Marina i Guinardera són els únics barris amb menys d'un 10% de població no espanyola.