Skip to main content

Actualitat

La mascareta és obligatòria als CAP fins al 24 de gener

  • Carlos Alcivar

El Departament de salut va publicar el passat 9 de gener l’obligatorietat de posar-se la mascareta als centres sanitaris. El motiu, segons el comunicat de Salut, són “les dades epidemiològiques que evidencien un important increment d'infeccions respiratòries agudes”.

Aquesta resolució té 15 dies naturals des de la seva  publicació, és a dir, fins al 24 de gener. La mascareta serà obligatòria a totes les persones majors de sis anys sempre que es trobin  als centres sanitaris CAP, CUAP, i hospitals, com també als centres sociosanitaris.

L’Hospital Esperit Sant també ha compartit la decisió publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en què s’adopta l’obligatorietat de l’ús de la mascareta.  La mascareta ha de cobrir la paret nasal, fins a la barbeta.  En cas d’incompliment, hi haurà sanció.

La decisió de Salut afecta les persones treballadores als centres sanitaris, als visitants i als pacients. Només les persones que siguin ingressades i que romanguin en la seva habitació queden exemptes.

També queden exemptes les persones amb alguna malaltia o dificultat respiratòria, persones que no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta o alteracions de conducta.  I quan l’ús de la mascareta sigui incompatible amb la naturalesa pròpia de les activitats.