Skip to main content

Política

L’Ajuntament podrà contenir el preu del lloguer a la ciutat

  • Marina Tovar

Santa Coloma ha estat declarada zona de mercat residencial tensionat, un terme que engloba les àrees on existeix un especial risc d’oferta insuficient d’habitatge assequible per la població. Segons la llei d’àmbit estatal 12/2023, aprovada pel parlament el passat 26 de maig, les administracions podran aplicar diferents mesures de contenció del preu del lloguer, i hauran d’elaborar i executar un pla específic per corregir els desequilibris detectats. 

L’Ajuntament, per tant, podrà introduir algunes regulacions als preus dels contractes de lloguer, moderant i contenint els seus augments. Es desconeixen, de moment, les actuacions que es duran a terme. 

El municipi ja havia estat declarat àrea de mercat tens en el 2021, a partir de la llei aprovada en aquell any en matèria de contractes d’arrendament. El mateix ple va sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que Santa Coloma s’inclogués dins d’aquesta àrea, a causa de la situació d’habitatge de la ciutat. 

Un any i mig després de l’entrada en vigor de la llei, el mecanisme de control de renda que proposava va ser tombat pel Tribunal Constitucional. Aquest, però, va reconèixer la necessitat de les administracions d’atenuar o revertir les situacions de mercat tens, obrint la possibilitat a què estableixin altres mecanismes de regulació dels preus del lloguer.