Skip to main content

Política

El Ple aprova el Pla Local de Salut pel quinquenni 2023-28

  • Xavi López

En la sessió plenària celebreda el 30 de gener, es va aprovar, inicialment, el Pla Local de Salut 2023-28, una altra de les accions previstes al Pla d’Acció Municipal. El Pla Local de Salut consisteix en instrument de planificació que té com a objectius la creació d’unes condicions i un entorn de vida saludable a la ciutat i la reducció de les desigualtats socials de salut. A més, pretén fomentar estils de vida que afavoreixen la salut i el benestar, promoure la capacitat d’autocura de les persones i reforçar el teixit associatiu i l’acció comunitària en salut. Per poder elaborar aquest pla, s’han analitzat els indicadors de salut, les opinions dels ciutadans i la visió dels professionals que treballen en primera línia.

Tot i l’aprovació inicial, aquest pla no és definitiu i actualment està obert el període de 30 dies hàbils per presentar reclamacions i al·legacions per tal d’acabar de confeccionar-lo. Els partits d’En Comú Podem i Ciutadans van coincidir en que presentaran al·legacions per tal d’incloure al pla aspectes de salut mental, com els relacionats amb la prevenció del suïcidi.  Respecte a la salut mental, els estudis realitzats pel propi pla local indiquen que, en el cas dels adolescents, estan augmentant els casos d’ansietat i autòlisi (destrucció d’un òrgan produït per aquest mateix òrgan).  Quant a la gent gran, hi destaquen la solitud, les depressions, alteracions en l’estat d’ànim i el deteriorament cognitiu.