Skip to main content

Política

Tensió i aprovacions definitives en l’últim ple de l’any

  • Toni Salvador

L'Ajuntament de Santa Coloma ha dut a terme aquest dilluns el darrer ple municipal del 2022. Tot i que la tònica de la sessió ha estat lligada a l'aprovació de plans importants per la ciutat com és el cas del pressupost per 2023, de la congelació dels tributs municipals per les famílies i del Pla Local de Joventut 2022-2025, la tensió ha marcat el seu final amb la presentació de la moció de la PAHV-Gramenet en rebuig a la nomenada com "Llei Desokupa".

Les aprovacions definitives tanquen l'any

El darrer ple de l'any queda marcat per les aprovacions definitives de plans i mesures d'importància capital per la ciutat; és el cas, doncs, del Pressupost Municipal 2023, el qual serà de 143,7 milions pels següents dotze mesos per l'Ajuntament, el Patronat de la Música i les tres empreses municipals (Gramepark, Grameimpuls i BressolGramenet). El plenari ja va donar l'aprovació inicial al pla en el ple del 3 de novembre.

Desglossat, el consistori tindrà un pressupost inicial de 128.262.636,42 €, uns 8,5 milions del pressupostat inicial pel 2022. Aquest augment és degut al creixement de les nòmines pel conveni signat amb els sindicats i l'augment de costos en els serveis provocats per una inflació que s'acosta al deu per cent.

El plenari també ha aprovat de forma definitiva la congelació dels tributs municipals, mitjançant la qual no es modifica el tipus impositiu de l'IBI, es recompensa la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i es fomenten noves mesures d'impuls al comerç local. El pla es duu a terme amb l'objectiu de no augmentar l'esforç fiscal de les famílies.

Finalment, també ha sigut aprovat definitivament el Pla Local de Joventut 2022-2025, el qual ja va ser aprovat inicialment al ple del mes de juny. L'objectiu principal del pla és l'emancipació de la població jove de Santa Coloma, per la qual es contempla un pla de beques per estudis postobligatoris. També hi ha actuacions d'altres àmbits, com el benestar emocional on s'ampliarà el programa Emociona't

La PAH torna a portar la tensió al ple

En la recta final de mocions, la sessió ha quedat marcada per la intervenció de la PAHV-Gramenet, portada pel grup municipal d'En Comú Podem. La plataforma ha presentat el seu rebuig a la nomenada com "Llei Desokupa", és a dir, la proposta de modificació de la Llei d'Enjudiciament Criminal per habilitar el desallotjament en 48 hores i sense necessitat de judici en cas d'ocupació d'habitatge.

El públic assistent, per sobre de la mitjana en un ple, ha afegit tensió a la sessió durant el posicionament dels grups municipals, especialment en el no suport per part de Ciutadans i del PSC. Així doncs, la moció no ha prosperat.

En una última instància, però, sí que ha sigut aprovada la moció presentada també per En Comú Podem per afavorir la participació en les eleccions municipals de 2023 dels ciutadans estrangers.

Fotografies: Toni Salvador