Skip to main content

Política

Avui se celebra el Ple Municipal del mes de febrer

  • Xavi López

Aquesta tarda, a les 18 hores, se celebrarà el Ple Ordinari de l’Ajuntament corresponent al mes de febrer. La sessió es podrà seguir en directe al propi consistori o bé per streaming.

Per aquesta sessió, es discutirà l'aprovació de l'acta anterior del 18 de desembre de 2023. La Secretaria General presentarà informes i decretos per a la ratificació dels acords municipals. L'Alcaldia donarà compte de les rectificacions del Padró Municipal d'Habitants al 31 de desembre de 2022 i informarà sobre els informes de control intern de les corporacions locals dels exercicis 2019 a 2021. També es proposaran autoritzacions de compatibilitat per a la realització de segona activitat per diferents membres del personal municipal. Altres propostes inclouen la reversió del Centre de Formació Ocupacional "La Ginesta", així com qüestions relacionades amb habitatges dotacionals, convenis de col·laboració per a l'habitatge públic i modificacions puntuals dels plans urbanístics. També es debatrà sobre el cànon per la gestió del cementiri municipal per a l'exercici 2024. En punts d'urgència, s'abordarà l'aprovació de tarifes als complexos esportius per a l'any 2024 i la modificació de la relació de llocs de treball i plantilla orgànica, així com un increment de productivitat per a l'any 2023.