Skip to main content

Entitats

L’FHES millora la monitorització dels pacients d'Urgències

  • Sara Simonet

El Servei d'Urgències de la Fundació Hospital Esperit Sant ha implantat un nou sistema de monitorització de la telemetria digital que permet controlar visualment l'evolució dels pacients de forma integrada i centralitzada des del punt de control d'infermeria.

Fins ara per monitoritzar un pacient aquest havia d'estar connectat amb sensors a una estació fixa. Aquest sistema requeria que l'equip mèdic i infermer es desplacés a cada box per veure l'evolutiu del pacient i que hagués de consultar cada tipus d'informació en diferents aparells: el mateix monitor, els equips de respiració, els sensors connectats a altres dispositius...

El nou sistema ofereix unes dades més precises de l'estat dels pacients i de l'evolució de les seves constants. Aquesta informació permet programar un sistema d'alertes per detectar de forma avançada alteracions en l'estat del pacient i, així, poder actuar de manera preventiva abans que es descompensi o pateixi algun deteriorament del seu estat.