Skip to main content

Actualitat

La Serralada de Marina es protegeix dels incendis

  • Alejandro Díaz

El Parc de la Serralada de Marina es prepara per tenir a punt les infraestructures òptimes per a la prevenció dels incendis forestals, de cara a l’època d’estiu que és la més propensa a tenir aquests accidents. Per això, s’han fet durant els últims mesos algunes reparacions, com les de les torres de guaita, que estaven fetes malbé fruit d’actes vandàlics.

La plataforma de la pista forestal d’accés a la torre de guaita Bravo, que està ubicada a Badalona, ha tingut un manteniment per evitar qualsevol desperfecte. Altres mesures per tenir preservada la zona del Parc de la Serralada de Marina és la revisió dels punts d’aigua que el mateix Parc gestiona. Aquests punts són dirigits per a l’extinció d’incendis forestals, que volen assegurar el seu bon funcionament en les èpoques en què el risc d’incendi augmenta, com l’estiu.

L’última revisió feta al Parc és la de les franges de baixa combustibilitat en ubicacions estratègiques de la zona, per verificar-ne el mínim risc de foc possible. Amb tot i això, des de la Diputació de Barcelona es recorda que les mesures més segures perquè no es produeixi un incendi tenen a veure amb el civisme de la ciutadania.

Per aquest motiu, és important destacar la prohibició total de fer foc i barbacoes fora dels espais que estan habilitats i disponibles per al seu ús i que cal ser prudent amb qualsevol activitat en la qual s’utilitzi el foc, com ara el consum de cigarretes, la circulació motoritzada  o l’abandonament de deixalles, com ampolles de vidre, que són altament perilloses. En qualsevol cas que s’identifiqui una fumera sospitosa, s’ha de trucar al 112.