Skip to main content

Actualitat

Reforçats els serveis de neteja i control de plagues durant l'estiu

  • Xavi López

Amb l’augment de les temperatures i l’increment d’activitats a l’aire lliure, l’Ajuntament intensifica el serveis municipals de neteja.

Fins al 30 de novembre, es reforça l’ús d’aigua freàtica per netejar els carrers, complementant així l’escombrada manual diària i la mecànica setmanal amb equips d’escombrada i bufadors. Cada dia, de dilluns a divendres, hi haurà 6 serveis amb camions cisterna: 3 al matí, 1 a la tarda, 1 a la tarda-nit i 1 a la nit. Durant els caps de setmana i festius, es realitzaran 2 serveis diaris amb la col·laboració de la Fundació Tallers.

A més, la neteja interior dels contenidors s’incrementa: setmanal per als de recollida orgànica i quinzenal per als de fracció resta. També es reforça la neteja exterior de tots els contenidors i s’utilitza aromatitzant a l’aigua freàtica per evitar molèsties als ciutadans. A més, durant aquest període, el servei de recollida de mobles i trastos vells s’amplia amb un camió addicional diari, de dilluns a dissabte, arribant a 8 camions diaris. Aquest servei gratuït es pot sol·licitar a través del web www.gramenet.cat/recollidamobles o trucant al 933 857 312, de dilluns a divendres, de 8 a 21 h.

Les temperatures altes i la sequera afavoreixen la proliferació d’insectes, paneroles i rosegadors en els municipis metropolitans. Per això, l'Ajuntament ha posat en marxa el programa de control de plagues per garantir la neteja i la desinfecció dels espais públics. El servei de control de plagues realitza tractaments preventius i correctius en carrers, places, zones verdes, edificis i equipaments municipals. No es realitzen fumigacions amb productes químics a l’espai públic. Per qualsevol dubte, consulta o queixa, els ciutadans poden adreçar-se a l’OIAC o utilitzar el sistema de queixes i suggeriments.