Skip to main content

Actualitat

S’inicia una nova fase en l'aprofitament de l'aigua de Les Oliveres

  • Dani Mormuz

L’Ajuntament de Santa Coloma, juntament amb l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), ha posat en un marxa un pla d’aprofitament per a utilitzar l’aigua que es perdia a Les Oliveres. Aquest pla consisteix en la instal·lació d’un sistema de canalització i acumulació de l’aigua mitjançant dipòsits prefabricats. 

A principis de febrer, l’Ajuntament va arribar a un acord amb Aigües de Ter-Llobregat (ATL), per tal d’establir un sistema de reaprofitament de l’aigua que es perdia en la fuita d’una canonada del barri. Es tracta de la canonada central d’ATL que connecta la potabilitzadora del Ter amb Barcelona, i es calcula que es perdien uns 68.000 litres diaris.

En una primera fase, es van instal·lar vehicles cisterna de 1.500 litres, que podien recollir part de l’aigua de que es perdia, i aprofitar-la per al reg d’arbres a la zona periurbana i forestal. Ara, s’han instal·lat uns recipients amb una capacitat d’emmagatzematge de 5.000 litres, la qual cosa permet una major eficiència en l’aprofitament de l’aigua.

Actualment, es calcula que s’aprofiten uns 15.000 litres diaris, i l’objectiu és que la xifra augmenti fins als 45.000 litres. Aquesta aigua, que s’està destinant als regs de l’arbrat urbà, és molt important en un moment de sequera com en el que ens trobem.

En aquests moments, també s’està realitzant un estudi tècnic juntament amb l’ATL, per tal de definir les properes accions a desenvolupar. Es vol garantir un millor aprofitament de l’aigua, i una millor diversificació del seu ús. Per això, està previst que en les properes setmanes s’instal·lin dos dipòsits de 6.000 litres, en una tercera fase del projecte.