Skip to main content

Actualitat

Prohibit encendre qualsevol tipus de foc en espais forestals

  • Xavi López

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha establert que fins al 15 d’octubre està vetat encendre qualsevol forma de foc en les àrees forestals, com ara la Serralada de Marina i el Parc Fluvial del Besòs, situats dins del nostre municipi, així com en una àrea de 500 metres al seu voltant.

Amb l'objectiu de salvaguardar Santa Coloma, amb una atenció especial als barris més propers a les zones forestals i a la rica biodiversitat de la ciutat, es prohibeix totalment, durant tot l’any, fumar, llençar colilles de cigarrets o utilitzar artefactes pirotècnics en els boscos. A més, és prohibit abandonar residus o deixalles de qualsevol tipus fora de les àrees designades per a això.