Skip to main content

Actualitat

El diumenge va començar el Ramadà d'enguany

  • Dani Mormuz

Aquest passat diumenge 10 de març va començar el Ramadà d’enguany. Durant el mes del Ramadà, la comunitat musulmana no pot menjar, beure, fumar o mantenir relacions sexuals des de la sortida del sol fins a la posta.

El Ramadà coincideix amb el novè mes del calendari islàmic lunar, i està considerat un mes sagrat per a la comunitat musulmana, ja que commemora el moment en que l’àngel Gabriel es va aparèixer al profeta Mahoma i li va revelar l’Alcorà, el llibre sagrat islàmic. 

Al llarg del mes del Ramadà, els musulmans resen cinc vegades al dia, llegeixen l’Alcorà i fan actes de caritat. És un període on els fidels busquen el seu creixement espiritual i enfortir la seva relació amb Déu. Es reuneixen per fer accions de bé en benefici de la comunitat, i es considera un temps per a la reflexió, la pregària i la caritat.

El final del Ramadà, que aquest any serà el 9 d’abril, se celebra amb reunions especials entre familiars i amics. Durant els últims tres dies, la comunitat musulmana es reuneix per a dinar, pregar i intercanviar regals

Per tal de felicitar aquesta tradició, s’utilitza l’expressió Ramadan Mubarak (feliç Ramadà) o Ramadan Mubarak Karim (feliç sagrat mes de Ramadà). 

Els dies assenyalats del Ramadà

El Laylatu Lkadr (nit del destí) és una de les nits sagrades del Ramadà, perquè segons la creença, les oracions són especialment escoltades i es decreta el destí de les persones per al proper any. És la nit del 26è dia del Ramadà, i enguany és el 5 d’abril.

Per altra part, la Eid al-Fitr (festa final) és el primer dia que no es fa dejuni després del Ramadà. Se celebra aquest dia amb una pregària especial, coneguda com a Salat al-Eid. Es practica la caritat per ajudar a les persones desfavorides, i les famílies es reuneixen en un moment de gratitud i generositat.

Finalment, dos mesos i deu dies després del Ramadà, se celebra la Eid al-Adha (festa del xai o festivitat del sacrifici). Durant aquesta festivitat, els musulmans sacrifiquen un animal, normalment el xai, i comparteixen la seva carn am familiars, amics i persones desfavorides. Enguany serà el 16 de juny.