Skip to main content

Actualitat

La Policia recupera més de 700 objectes perduts al 2023

  • Xavi López

L'any passat, la Policia Local colomenca va aconseguir recuperar 736 objectes perduts, retornant 588 d'ells als seus legítims propietaris, amb un índex de recuperació i retorn del 80%. Entre les pertinences més comunes extraviades pel públic es trobaven claus de vehicles, carteres, ulleres de sol, bosses i telèfons mòbils.

Segons les estadístiques policials, molts dels objectes recuperats provenien de diverses ubicacions. Una part important d'aquests objectes es van trobar en el transport públic, especialment en els bussos, on els usuaris sovint oblidaven les seves pertinences en baixar. El Parc Fluvial del Besós també és un lloc freqüent on els residents de Santa Coloma perden les seves coses, sobretot a causa d'activitats a l'aire lliure. A més, els establiments d'hostaleria són un altre punt destacat per a la recuperació d'objectes.

Els propietaris de bars i restaurants col·laboren activament lliurant objectes trobats als agents, contribuint de manera efectiva a retornar les pertinences perdudes als seus legítims propietaris.