Skip to main content

Actualitat

Augment de l'ús incívic i inadequat del servei AMBici

  • Marina Tovar

L'Ajuntament informa sobre un "preocupant augment" de l'ús inapropiat del servei de bicicletes compartides de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Segons la Policia Local, les infraccions més identificades i sancionades inclouen deixar les bicicletes fora de les estacions designades, vulnerar les normes de trànsit i un ús inadequat, sobretot pels menors.

Diversos grups de joves de menys de 18 anys han emprat les bicicletes de forma incorrecta, amb "actituds incíviques i posant en risc la seva pròpia seguretat i la de vianants i persones conductores. L'AMB especifica en les condicions reguladores de la utilització de l'AMBici que davant d'incompliments de les obligacions dels usuaris, com l'ús correcte de la bicicleta, es pot arribar a prohibir permanentment a la persona l'accés al servei.

Per la seva banda, per assegurar un ús apropiat i responsable de les bicicletes compartides, els agents de la Policia Local col·laboren amb els encarregats del servei AMBici. La Policia prestarà especialment atenció als menors (de 16 o 17 anys), suspenent comptes si detecten una utilització fraudulenta.