Skip to main content

Actualitat

La cita prèvia obligatòria s'elimina en la visita a l'OIAC

  • Josep M. Roca

Deu mesos després de signar un acord i explicar-ho al Ple municipal ordinari de juliol, les converses entre el PP i el govern socialista semblen haver conclòs i la cita prèvia ja no serà exclusiva per ser atès a les dependències de l'Oficina d'Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC). L'acord té data del 24 de juliol de 2023. Tot i això, formalment la cita prèvia encara és l'única forma anunciada per ser atès pel servei.

Així consta a la web municipal i a la porta d'accés a les oficines, on s'entra per la porta lateral de la casa consistorial. També a l'anunci de l'Ajuntament Informa, el diari setmanal municipal d'informació. A tots dos llocs, es recull que l'horari de l'OIAC és de 9 a 14.30 hores de dilluns a divendres i que atén, segons destaca, exclusivament amb cita prèvia. Una dada que no és del tot exacta, ja que si el tràmit és urgent perquè si finalitza el termini legal de presentació del document que s'ha de registrar o qualsevol altra contingència, el servei té la consigna d'atendre la petició d'urgència.

El mirall.net va haver d'esperar vuit dies per registrar una instància que simplement sol·licitava una informació i que no portava cap documentació adjunta. A la finestreta se'ns va indicar que només es podia fer la gestió amb cita prèvia o bé de manera telemàtica, fent-nos tornar un altre dia. La via telemàtica ha de ser una opció, no pas una obligació.

L'acord definitiu establert entre socialistes i populars aquest mes de maig passat, concretat davant del responsable de recursos humans del consistori, Albert Barenys, suposarà, si arriba a concretar-se en la realitat, la desaparició de la cita prèvia per a aquelles gestions a les que s'acccedeixin amb tots els documents necessaris per fer-la i l'obertura de les oficines en horari de tarda almenys un dia a la setmana, donant opció als ciutadans que treballen al matí a realitzar per si mateixos els tràmits que necessitin, sense perdre hores de treball.

Els dos partits estan d'acord que la cita prèvia s'ha de mantenir per afavorir l'ordenament de l'oficina, evitar les cues i les hores d'espera que es produirien si no existissin. Miguel Jurado, president del grup popular, creu que els períodes electorals viscuts han endarrerit la posada en marxa definitiva d‟aquest acord. "Si no es fa, haurem de presentar al Ple la moció que el seu dia vam retirar".