Skip to main content

El poblat ibèric ja és un Bé Cultural d'Interès Nacional

  • Marina Tovar

El poblat ibèric del Puig Castellar ha sigut declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Una distinció que comporta una major protecció de l’espai, pel seu valor patrimonial com a zona arqueològica i la necessitat de preservar aquest referent històric per a les generacions futures.  

“El jaciment del Puig Castellar és un espai patrimonial de primera magnitud per la recerca”, declara el Departament de Cultura, “amb un seguit de valors arqueològics, històrics, arquitectònics i culturals que faciliten la comprensió del món ibèric en el context de la protohistòria del Mediterrani occidental.  El Museu Torre Balldovina, que ha contribuït a aconseguir aquesta fita, celebra la declaració del poblat com a BCIN: “És una gran notícia per a Santa Coloma, suposa un pas més per garantir la seva protecció i salvaguarda”

EL BCIN és la categoria de protecció legal dels béns més rellevants del patrimoni cultural català, atorgada per la Generalitat. Comporta un seguit de proteccions addicionals, com el tancament integral de la zona, on es necessitarà autorització per fer qualsevol modificació del terreny. A més, es prohibeix el recorregut de vanos elèctrics sobre el perímetre protegit, així com la circulació amb bicicletes i cavalls o la realització de proves esportives prop de les estructures arqueològiques. La declaració no té cap dotació econòmica, però possibilita accedir a noves subvencions pel manteniment i millora del jaciment.

Convertir-lo en un lloc visitable

El Centre Excursionista Puigcastellar, que forma part de l'òrgan mixt que s'ocupa de la gestió del poblat,  vol aprofitar la declaració de BCIN del poblat per millorar l’espai, i convertir-lo en un lloc visitable. Per assolir-ho, preveuen una sèrie d’actuacions com el tancament del perímetre del Poblat, vigilància i prevenció contra els actes vandàlics, i una dotació de fons per a la rehabilitació i manteniment del conjunt arqueològic. 

Junt amb el CEP, formen part de l'òrgan de gestió l'Ajuntament de Santa Coloma - qui coordina l'òrgan -, la Universitat de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), que és propietari dels terrenys.