Skip to main content

L’aigua és un bé universal escàs i cal tenir-la sempre sota control

  • Josep M. Roca

L’aigua que es perdia a Les Oliveres per la fuita en la canonada de la conducció de l’empresa Aigües Ter-Llobregat s’utilitza ja pel rec de supervivència i la neteja de carrers, que durant molts anys, quan ningú pensava en la possibilitat d’una sequera, s’havia fet amb l’aigua de boca. 

Arribat el moment, hem hagut de córrer i no ha estat tan difícil trobar solucions, almenys en el cas de Santa Coloma. La fuita trigarà anys encara a solucionar-se per la imprevisió primer i la improvisació després dels dirigents públics. 

Però la majoria d’aigua ja no es perd. I això es podia -es devia- haver fet abans. Una canonada, un dipòsit i unes camionetes cisterna. No costava tant. Per què cal esperar-se fins que la necessitat obliga a trobar el remei?