Skip to main content

Santa Coloma entra en estat d'Emergència 1 per sequera

  • Josep M. Roca

El Govern de la Generalitat va decretar el passat 1 de febrer l'Emergència 1 per sequera que afecta 202 municipis del sistema Ter-Llobregat amb 6 milions d'habitants, entre els quals hi ha Santa Coloma. La raó és que les reserves d'aigua estan per sota del 16% de capacitat. Aquest escenari d‟emergència preveu mesures per optimitzar l'ús de l'aigua, reduint el consum per a les explotacions agrícoles, ramaderes i els usos industrials o recreatius.

No poden funcionar les fonts públiques. Tampoc netejar els vehicles fora d'un autorentat professional ni obrir les dutxes a les platges ni organitzar actes lúdics, públics o privats, que comprenguin l'ús d'aigua. El consum domiciliari no tindrà problemes a causa de l'ús conscienciat que fan els colomencs de l'aigua de l'aixeta. Santa Coloma és una de les ciutats que menys gasta actualment, molt per sota del màxim autoritzat. Així i tot, es demana que s'eviti malgastar aigua tant com sigui possible.

Encara que el nivell d'emergència per sequera creixi (està previst fins al grau 3), la nostra ciutat continuarà estant molt per sota del límit assignat en aquest grau, 160 litres per habitant i dia. En municipis que gastin més es baixarà la pressió d'aigua.

Un dels problemes importants que provocaran les mesures aprovades al decret de la Generalitat és el reg dels camps de futbol de la ciutat. Només el Nou Municipal té accés a les aigües freàtiques i la norma només implicarà regar en hores de molt de sol; però els altres tres (Can Zam 1 i 2 i Les Oliveres) no tenen aquest accés, per la qual cosa no es podran regar mentre no es trobi la solució per poder-ho fer. El departament d'esports i els tècnics municipals afectats ja hi treballen. En tot cas, si es rega, és probable que es limiti l'ús de les dutxes.

Les piscines del Raval, Can Zam i Fondo, si estan registrades al cens d'equipaments esportius, han d'aplicar les mesures d'estalvi equivalents a l'aigua que gastin. Hauran de tancar les dutxes.