Skip to main content

La Diputació injectarà 1,5 milions d'euros a l'Ajuntament

  • Marina Tovar

La Diputació de Barcelona (Diba) ha anunciat l'aprovació d'un programa per ajudar als ajuntaments de la província de Barcelona a "tancar l'any sense dèficit" i "assegurar la liquiditat del 2024". Durant el mes de desembre, l'Ajuntament de Santa Coloma rebrà 1.023.235,63 euros per saldar el dèficit d'aquest 2023 i, de cara a l'any següent, s'ingressaran 511.617,82 euros més. 

El total de la inversió de la Diba ascendeix a 75 milions d'euros, dividits en dues parts. Els primers 50 milions estan destinats a tancar l'any i els restants 25 milions a que els Ajuntaments puguin començar l'any amb la capacitat financera necessària. El nou programa de suport constarà de dues línies, la primera anirà destinada a la despesa corrent per realitzar accions com reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures. La segona, anirà a la despesa capital i financera per poder fer inversions sobre l'espai públic i en equipaments energèticament sostenibles, així com per tenir una línia de suport en l'amortització anticipada al deute.

La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha explicat que l'ajut neix arrel de les dificultats econòmiques que estan patint els governs locals "fruit de situacions geopolítiques com les guerres" i la consegüent repercussió en els preus de l'energia o les matèries primeres. A més, ha destacat la necessitat de reflexionar sobre els problemes estructurals de l'actual model de finançament municipal.