Skip to main content

Els títols de transport de cartó seran aviat de format T-mobilitat

  • Dani Mormuz

Els títols integrats T-casual, T-grup, T-familiar i T-usual en cartó passaran a estar disponibles només en format T-mobilitat. Per això, es crearan dos nous tipus de T-mobilitat.

Una serà l'anònima, que no requerirà donar-se d'alta en cap sistema, perquè es podrà comprar directament a les màquines de la xarxa de transport, sense identificació, i permetrà carregar-hi els títols T-casual, T-grup i T-familiar, de moment. En ser una targeta que no estarà vinculada a les dades de ningú, en cas de pèrdua o robatori no es podrà recuperar el saldo dels viatges pendents.

D'altra banda, es crearà la T-mobilitat de tipus T-usual, que es podrà comprar igualment a les màquines de la xarxa de transport, però que requerirà la identificació mitjançant el DNI o passaport en el moment de la compra. Això és perquè la T-usual és un títol personal intransferible.

Aquestes dues noves targetes de la T-mobilitat costaran 0,5 euros en el moment de la compra, a més del títol que es vulgui carregar. L'avantatge és que a l'hora de comprar un nou títol no caldrà comprar una altra targeta, sinó que es pot recarregar.

En el cas de l'anònima, es poden recarregar indistintament la T-casual, la T-familiar o la T-grup un cop s'acabin, mentre que en el cas de la T-usual només es podrà recarregar aquest mateix títol.

La T-mobilitat que existia fins ara seguirà funcionant

La implantació d'aquests dos nous formats de la T-mobilitat no implica cap canvi respecte a la targeta que existia fins ara. Aquesta continuarà tenint un cost de 4,5 euros en format físic i d'1 euro en format mòbil, i requereix donar-se d'alta primer per a rebre-la personalitzada. L'avantatge que sigui identificable és que es poden recuperar els viatges en cas de pèrdua o robatori i que es poden fer altres gestions en línia.

Tant la nova T-mobilitat anònima com la T-mobilitat T-usual entraran en funcionament aquesta tardor, però encara no hi ha una data concreta. Des de l'Autoritat de Transports Metropolità (ATM), expliquen que no poden especificar la data perquè depenen de molts proveïdors implicats en el procés. Els usuaris que tinguin les targetes de cartó antigues poden continuar utilitzant-les fins que s’esgotin o fins a la seva caducitat, a tot tardar fins al 15 de gener de 2024.

El salt definitiu cap a la T-mobilitat

D'aquesta manera, la T-casual, la T-familiar, la T-grup i la T-usual faran el canvi definitiu al format recarregable, després que la T-jove ho fes el passat mes de març. Amb això, la pràctica totalitat de la gamma de títols integrats de l’ATM de Barcelona es podrà utilitzar amb el nou sistema sense contacte. Queda pendent la integració de la T-usual per a persones en situació d’atur, la T-verda i la T-dia, que ho faran en els pròxims mesos.

Els nous formats de la T-mobilitat continuaran sent de cartó, però tindran un format de més qualitat. A més, el fet que siguin recarregables implica que es deixaran d'imprimir moltes targetes com es feia fins ara, ja que aquestes poden durar entre un i dos anys sense que es desgastin.

Actualment, la T-mobilitat supera el milió de viatges al dia, i es calcula que la implantació del sistema està sobre el 40% del total de validacions de l’ATM de Barcelona.