Skip to main content

L'Esperit Sant permetrà gestionar les baixes a l'hospital

  • Sara Simonet

La Fundació Hospital de l’Esperit Sant ha començat a desplegar la gestió de les incapacitats temporals (IT) per ingrés hospitalari des del mateix hospital.

Des de la Unitat de Sistemes d’Informació de l’hospital s’ha desenvolupat un programa que permet tramitar les incapacitats temporals des del mateix centre, amb l’objectiu de treure aquests tràmits de l’atenció primària.

L’equip d’admissions ha dissenyat un circuit per fer-ne la gestió i el seguiment, que s’iniciarà amb un checklist que es farà telefònicament als pacients que s’hagin de sotmetre a una intervenció i que acabarà quan el pacient se’n vagi d’alta.

Amb aquest nou programa, les persones que ingressen a l’hospital, tant si entren per la via d’urgències com si entren per la via programada, podran tramitar la baixa laboral des del mateix hospital i la rebran automàticament a través de La Meva Salut.

D’aquesta manera, s’evitarà el desplaçament dels familiars als centres d’atenció primària per gestionar les baixes, i s’agilitzaran els processos per realitzar aquest tipus de gestions.

Aquesta mesura es desplegarà a tots els hospitals del Barcelonès Nord i el Maresme, i es preveu estalviar entre 180.000 i 324.000 visites anuals a l’atenció primària, segons el volum de població activa que
genera un ingrés hospitalari.