Skip to main content

Es mantenen els casos d'infraccions penals registrats a la ciutat

  • Toni Salvador

S’han publicat les dades respecte les infraccions penals registrades a Santa Coloma dels anys 2021 i 2022 entre els mesos de gener i juny. El total d’infraccions ha ascendit aquest any als 2638 casos, mentre que l’any passat va ser de 2625.

En les infraccions més greus, com l’homicidi dolós i els assassinats consumats, s’ha donat un cas a la ciutat aquest 2022, mentre que l’any passat no si va registrar cap. En homicidi dolós i assassinats en grau de temptativa, s’han doblat els casos, passant de 3 a 6. En canvi, en els delictes greus i menys greus de lesions i baralla tumultuària, s’han reduït de 24 a 15 registres. També han baixat les infraccions per tràfic de drogues, passant de 15 a 4 casos.

En quant a les agressions sexuals amb penetració, aquest any s’han registrat 1 cas, mentre que el 2021 n’hi va haver 2. Els robatoris han sigut de les infraccions que més han augmentat d’un any a l’altre.  Els que s’han produït amb violència amb intimidació han pujat dels 226 als 238 casos. Aquells portats a terme a domicilis, establiments i altres instal·lacions ascendeixen a les 123 infraccions, en comparació a les 99 del 2021. Les sostraccions de vehicles, però, sí que han patit una gran baixada, ja que s’hi van registrar 62 casos l’any passat i, aquest 2022, s’han produït 26.