Skip to main content

L’ACA perfora dos pous per investigar la potabilitat del Besòs

  • Carlos Alcivar

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) persisteix en les seves avaluacions sobre la capacitat de les aigües freàtiques del Besòs per fer front a la sequera en l’ús domèstic. L’ACA continua investigant l’estat químic de l’aigua amb la perforació de dos pous de 25 metres de profunditat en el curs baix del riu Besós.

Santa Coloma n’és un exemple de la importància i utilitat de les aigües subterrànies d’origen pluvial del Besòs, com per exemple la neteja viària i el rec de parcs i jardins. La preocupació de l’ACA és avaluar si l’aigua subterrània és també aigua potable per la llar. És per aquesta raó que l’ACA ha ubicat els dos pous entre Sant Adrià del Besòs i  Montcada i Reixac.

Els pous de l’ACA amplien els punts de control per determinar quin serà el volum d’aigua disponible en la part inferior del Besòs.

Santa Coloma continua treballant per fer front a la sequera amb l’ampliació de la xarxa d’aigua freàtica de l’ACA.