Skip to main content

Nova campanya de control de patinets elèctrics i bicicletes

  • Marina Tovar

La Policia Local ha iniciat una campanya de control de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)- qualsevol vehicle amb motor elèctric i que no excedeixi els 25 km/h - amb l'objectiu de fomentar el bon ús de patinets elèctrics i bicicletes, i garantir la seguretat dels usuaris de VMP i dels vianants.

La campanya es durà a terme durant tot el mes de setembre, té un caràcter preventiu, informatiu i de control sobre els conductors de VMP. S'intensificarà el control per garantir el compliment i el coneixement de les normes i evitar els mals usos més comuns, com utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, circular per calçades o portar més d'una persona al vehicle.

Des del 2021, la Policia Local ha imposat més de 2100 sancions a conductors i conductores de VMP per infraccions que van des d'utilitzar auriculars, excés de velocitat o circular en direcció prohibida. L'alcaldessa, Núria Parlon, recorda que "l'ús indegut dels patinets elèctrics i VMP pot esdevenir un perill per als conductors i per a la ciutadania".

El regidor de seguretat ciutadana, Salvador Tovar, ha explicat que "és necessari conscienciar als usuaris de VMP sobre el bon ús d'aquesta mena de vehicles", posant èmfasi en l'objectiu principal de la campanya: incrementar la seguretat viària, prevenir accidents i posar fi al mal ús dels vehicles de mobilitat personal. 

Normes d'ús

Els patinets elèctrics han de seguir les normes de circulació, ja que són un vehicle més. Infringir la normativa pot comportar sancions d'entre 60 i 1000 euros. Les normes d'ús són les següents:

  • No es pot circular a més de 25 km/h.
  • No es pot fer servir el mòbil, ni auriculars.
  • No poden anar dues o més persones en el patinet. 
  • No es pot circular per la vorera o zona de vianants.
  • Els conductors han de ser majors de 16 anys.
  • S'ha de circular pel carril bici o les calçades o pels carrers de plataforma única amb un límit de 20km/h. 
  • S'ha de portar casc i dotar el patinet d'elements de frenada, timbre i llums.
  • De nit s'ha de portar la llum encesa i roba reflectant.